Anpassar lokaler efter behov
Konab fastighetsbolag i Ljungby, som i år firar 25-årsjubileum, förvaltar både vanliga hyreslägenheter och kommersiella fastigheter åt företag, kommuner och landsting. Företagsbeståndet har vuxit successivt sedan starten och Nils-Evert Norén, VD, ser gärna en fortsatt tillväxt framöver i lagom takt.
Konab fastighetsbolag startades 1985 av Nils-Evert och Kerstin Norén, som har hand om administrationen. Idag förvaltar företaget både det egna och en del andra bolags fastighetsbestånd i Ljungby, Vaggeryd, Värnamo och Växjö. Nils-Evert hade jobbat länge inom byggbranschen och det var där han också började intressera sig för förvaltningsdelen. Han började så smått köpa in några fastigheter och idag har Konab ett fastighetsbestånd på cirka 30.000 kvadratmeter fördelat på hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Till sin hjälp har han två anställda som tar hand om fastigheterna.
- Dessutom hjälper vi en del andra bolag med maskintjänster samt uthyrning av kranar och lastbilar när vi inte själva använder dem, berättar han.
Under sommaren har Konab byggt om en av sina fastigheter i Växjö till skola, Karl Oskar-skolan, och de är också delaktiga i en annan ombyggnad till ytterligare en skola i Växjö.

De lokaler Konab hyr ut går till såväl industriföretag som kommuner och landsting, där de bland annat förvaltar Posthuset samt lokalerna för Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten och Försäkringskassan. I beståndet ingår också fem gruppbostäder. Dessutom sköter de förvaltningen av ett företagshotell.
- När det gäller den kommersiella uthyrningen får vi i regel bygga om lokalerna utifrån företagets verksamhet. Just nu håller vi till exempel på att bygga om lokalerna i Posthuset, där Arbetsförmedlingen ska överta en del av Postens lokaler. En del av huset byggs också om till sex hyreslägenheter som kommer att ha utsikt över torget.
Att bygga om kommersiella lokaler till hyreslägenheter har den senaste tiden blivit allt vanligare, eftersom behovet av kontorslokaler minskade under den ekonomiska krisen, berättar Nils-Evert.


KONAB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0372-656 98
Fax: 0372-656 99


Email:
nilsevert@konab.se

Hemsida:
www.konab.se

Adress:
KONAB
Box 5, Kungsgatan 42
34121 Ljungby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN